top of page

מונופול הגז

מתווה הגז קיבל השבוע (18.8.2015) 

את אישור ממשלת ישראל זקוק עתה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים, אך זה התפטר במחאה על התהוות המונופול לנגד עיניו. 

שר הכלכלה דרעי מעוניין בחותמת הפרלמנט אבל נראה שהבוס חושש שבכנסת זה לא יעבור ולכן נוטה לסדר את העניינים עם הממונה החדש שטרם ידוע מיהו.        
ראו כתבה ב דהמרקר

בתמונה

הפגנה נגד מתווה הגז המוצע (9 באב - יום א' 26/7/2015) ברחובות תל אביב. כ-700 מפגינים התאספו בכיכר הבימה, האזינו לנאומים ודברי הסבר על "שוד הגז".
לאחר מכן פנו המפגינים לכיוון חוף הים וצעדו דרך רחוב בוגרשוב עד לשפת הים, מאחורי השגרירות האמריקאית.
המחאה מול האמריקאים  נובעת מהתערבות בכירי הממשל במתווה הגז (שמעניק רווחי ענק והגנות לנובל אנרג'י), לשנים רבות לנוכח הירידה המתמשכת במחירים בשנים האחרונות.

מחאה, הפגנה, משמרת, שביתה, שביתת רעב, תהלוכה,                         דמוקרטיה

bottom of page