top of page

סוגיית האמוניה

למעשה, האמוניה היא עניין אחד בתוך מגוון נושאים מסוכנים לא פחות. אולי יותר.

לא למיכל האמוניה בחיפה

לא ניתן לרוקן את המיכל עד סוף יולי 17
למרות שבית המשפט קבע שיש לרוקן את מיכל האמוניה סופית מכל תכולתו עד 31.7.2017 - המדינה נערכת להמשיך את פעילותו - ראו דהמרקר 1.6.2017

מיכל האמוניה מסכן את מאות אלפי תושבי מפרץ חיפה. כך לפי דו"ח המומחים בראשות פרופ' אהוד קינן שהגיש את ממצאיו ומסקנותיו לעיריית חיפה בינואר 2017.
 ראש הממשלה נתניהו התערב בימים האחרונים על פי העתונות, בכדי להמשיך פעילות מיכל האמוניה שנמצא מזה שבועות אחדים במצב של "כמעט ריק". התערבותו זו מתעלמת מכל האזהרות ומהחלטות שונות שהתקבלו במוסדות המוסמכים לכך (הגנ"ס, בתי המשפט) על מנת לסגור את המיכל סופית.


 השר להגנת הסביבה זאב אלקין אינו מראה נחישות מוגברת בעניין סגירה סופית של המיכל ובכך הוא מחזק את התפיסה לפיה הוא מגן על התעשייה לכאורה, יותר משמגן הוא על הסביבה. 

 

המשרד להגנת הסביבה לא מאפשר בינתיים ליישם חלופות למיכל האמוניה, שהומלצו על ידי מומחים בלתי תלויים ומוסיף לנסות להמשיך את הפעלת המיכל המיכל המסוכן.

 

בהפגנה השתתפו הירוקים של חיפה, ארגוני הסביבה ותושבים והיא התקיימה ביום רביעי  26.4.2017 משעה 16:00 מול בניין הטיל, בקריית הממשלה בחיפה.
 

bottom of page