top of page

הגלובוס השחור

"ביום הסביבה בכנסת מתקיים טקס שבו ארגוני הסביבה מעניקים גלובוסים ירוקים למצטיינים במספר קטגוריות וגלובוס שחור למזהם אחד שבלט השנה לטעמם משכמו ומעלה. השנה החליטו הארגונים להעניק את השחור למשרד האנרגיה, בגין 'דבקותו המיושנת בעידן הפחם', כך לדברי ועדת השיפוט.

רק שכשיובל שטייניץ (שר האנרגיה) שמע על זה [על הכוונה להעניק לו את הגלובוס השחור], בואו נגיד בעדינות שהוא לא התלהב. אז הוא הלך ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, והודיע שלא יכול להיות שארגוני הסביבה יבואו למקום העבודה שלו ויעשו לו בושות. אדלשטיין, משום מה, השתכנע, והפעיל לחץ כבד על ארגוני הסביבה לרדת מהגב של שטייניץ והמשרד שלו. התוצאה: טקס הענקת הגלובוסים הירוקים התקיים בכנסת כמתוכנן, ואילו ההכרזה על הגלובוס השחור הוגלתה למקום אחר בירושלים. זה סוג מעניין של דמוקרטיה: מותר לבקר את השלטון, אבל רק מחוץ לפרלמנט."

העיתונאי אביב לביא, בפייסבוק  7.6.2016

..."אחרי שקיבלתי החלטה כזאת תקדימית, שלא עמדה בכלל על הפרק בעבר – להוריד באופן מלאכותי, בניגוד לשיקול הכלכלי הטהור, בניגוד לצרכים של חברת חשמל והוריתי להפחית 15% בפחם כדי לשפר את איכות האוויר שאנחנו נושמים – לא תאמיני מה קרה. הארגונים הסביבתיים החליטו להעניק לי את פרס "הגלובוס השחור" על חוסר רגישות לזיהום אוויר משריפת פחם. הרי הייתי שר האנרגיה הראשון שהפחית את שריפת הפחם בשביל לשפר את איכות האוויר ולהקטין את הזיהום ואז קיבלתי גנאי מהארגונים הסביבתיים. נדמה לי שאת מכירה את ההחלטה הזאת. מי אמר שאין הומור בתחום האנרגיה? אני רק שואל את עצמי אם נניח שבעתיד נוכל להוריד לא 15% אלא 30, אני אקבל שני גלובוסים שחורים? "

מתוך דברי שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים יובל שטייניץ:, בכנסת מתאריך 5.7.2016  ישיבה 142 

bottom of page