top of page

עשן לא מנוטר - הכיצד?

השריפה שהשתוללה במיכל דלקים בבז"ן ייצרה עשן רב. מכשירי הניטור המפוזרים במפרץ חיפה לא חשו בו והראו שהמצב רגיל. הכיצד?

השריפה התחדשה בסביבות 12:45. מזרח זה מימין. האזימוט לשריפה הוא 36 מעלות. ראשית העשן עלה לגובה של כ-600 מטר ואז עם הרוח הקלה, מתחת לשכבת העננים/האינוורסיה עשן השריפה החל במסעו השמיימי מזרחה. כך, במשך שעה וחצי. התמונה משעה 12:50. השריפה התחדשה בסביבות 12:45.

עשן השריפה במסעו השמיימה, אל על, בנטייה קלה מערבה ואחר כך בעיקר מזרחה. במסעו חלף העשן סמוך למרחב האווירי של קריית בנימין, שבה מוצבת תחנת ניטור אוויר. התמונה הזו משעה 14:01. לאחר כשעה וחצי של עשן כבד לכיוון כללי מזרח, התחלפה הרוח סביב השעה 14:30 וכפי שאפשר לראות בצילום הכיוון הוא שמאלה, לים, כללית מערבה.

השוליים השמאליים של התמונה הם לכיוון צפון-מערב, משמאל לתמונה הים התיכון. עשן השריפה, עם השינוי בכיוון הרוח אחרי השעה שתיים בצהריים, נע בכיוון כללי מערבה, לכיוון הים. אפשר לראות בצילום הזה שהעשן יותר מפוזר וגם יותר נמוך בהשוואה לתמונות הקודמות. למרות זאת לא נרשמו חריגים בסנסורים של הגנת הסביבה. האוויר בימים שלפני השריפה היה נקי פחות.

השריפה לא נראתה במוניטורים, חיישני תחנות הניטור, ויש לכך כל מיני סיבות צודקות כאלה ואחרות. אז, מי אומר שחיפה היא העיר המנוטרת ביותר בעולם? (ראש העיר, בכנסת, ביולי 2014)

כלומר, כאן "הכי מנוטרת" לא הגיע לידי ביטוי באופן מעשי ונותר בגדר הגזמה שאין לה כיסוי, אפילו אם באמת חיפה היא העיר הכי מנוטרת.

זה עלול להתחבר לאמירה ש"מיכל האמוניה הוא הבטוח מסוגו בעולם" (ועדת שפיר, בכנסת, 2007) ולהתגלות כעוד הגזמה ללא כיסוי (בום?).

http://www.davar1.co.il/29167/

בחיפה פועלות 26 תחנות שונות לניטור האוויר

14:43, בוידאו, מטוס ממריא משדה התעופה בחיפה לכיוון דרום-מזרח, בשולי העשן של השריפה הגדולה שבערה שם באותה העת. באופן מפתיע, למרות העשן הכבד, לא נרשמו נתונים חריגים בתחנות לניטור האוויר בפזורות סביב. חיפה כידוע, היא "העיר המנוטרת ביותר בעולם" לדברי ראש העיר יהב. בחיפה, על פי המשרד להגנת הסביבה, פועלות 26 תחנות ניטור. הנתונים ביום השריפה הצביעו על איכות אוויר טובה מזו של הימים שקדמו לאירוע. אשרי המאמין. אני לא.

המשרד להגנת הסביבה מסר לי שתמרת העשן עלתה למעלה ועם הרוח פנתה לים, לכיוון צפון - מערב. הצילומים מראים שתוך כדי השריפה, לפחות שעה וחצי המצב היה שונה.

bottom of page