top of page

    עשן שחור במפרץ חיפה

 
'שאלות לענייני עשן שחור
במסמך המקושר בהמשך כתוב מהו "עשן שחור" וכמה ממנו מותר לפלוט: עיינו בחומר והשיבו:
1. מהו עשן שחור?
2. כמה זמן עשן מותר למפעלים לפלוט?
3. כמה פעמים חרגו מפעלים מהיתר זה, על פי המסמך?
4. מה היה העונש לחורגים מההיתר?
5. האם עשן שחור שנובע מדליקה מחושב גם הוא?
6. אילו מבין הסרטונים בעמוד זה יכול לשמש עדות לקיום עשן שחור. נמקו תשובתכם.
המסמך: פיקוח על ביצוע ההוראות למניעת מפגעי זיהום אוויר (צווים אישיים) 
שאלות לדיון נוסף
א. פליטות עשן שחור במסגרת המותר אינן מזיקות?
ב. מיהם המדווחים על הפליטות ומהי אמינותם בעינכם?
ג. 
ד.
ה
יהייה המשך

כמו לצפות במכונת כביסה. 15 השניות האחרונות בהילוך מהיר, מטאפורה לפעולת הסחיטה. החוק (היתר הפליטה של המפעלים) מדבר על אפשרות פליטה של דקות אחדות, גם לא רצופות, בשעתיים, בהן מותר לפלוט בהם עשן שחור. בד"כ הרגולטור בודק את זה על ידי שיטה שלא ברור אם היא עובדת.  21.6.2016

בכל מקרה, מי רוצה להציב מצלמה למשך הלילה ולראות מה קורה?

הנה בערוץ Haifa BayWatch זה קורה ויש צילום רציף מתוך יוזמה פרטית. בהילוך מהיר נראית הלהבה עולה ויורדת וגם מה שנראה כעשן נפלט, מעורבב בעננים מצויים.

האירוע מזוויות אחרות:
קישור לצילום סטילס של ניר ברונשטיין,  

קישור לוידאו של מימי פרץ

קישור לוידאו של טל שדה,

כתבה בחי פה – https://haipo.co.il/item/63160

 28.4.2016 דליקה קטנה עם עשן 

דליקה קטנה - שגרה במפרץ

 

על שיגרת תקלות במפרץ חיפה ניתן ללמוד מדו"ח ועדת חנין שהוגש לועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, וזכה לתמיכה והערכה בכל הקשת הפוליטית בישראל.

 עשן מאניות מותר. ישראל לא חתמה על סעיף שש באמנת מרפול, סעיף העוסק בזיהום האוויר בים, באמצעות עשן הנוסע מאניות. אולי כבר ראיתם את הקטע הזה; לא יזיק לראות שוב. 

עשן שחור מאניות - מותר

 

עשן כבד - בלילה

 

 מופעי עשן לילי ממתחם בז"ן; פעם חשבו ששחרור עשן בלילה זו אגדה אורבנית. מסתבר שזה ממשי.

bottom of page