top of page

פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-30 של חיפה, והענקת פרס Nu Image LA לשחקנית בסרט עלילתי
חלוקת פרסים עם נעילת הפסטיבל, אולם קריגר בכרמל הצרפתי. צלמים בפוטו אופ מצלמים את השחקנית לבנה פינקלשטיין (מימין)  ואת מנהלת פסטיבל הסרטים הגב' פנינה בלאייר. 


פינקלשטיין שקבלה את פרס השחקנית הישראלית הטובה ביותר, שיחקה בסרט "מיתה טובה" שבוים ותוסרט על ידי שרון מימון וטל גרניט.

סוכות 2014, חיפה

פסטיבל הסרטים הבינלאומי של חיפה חלוקת פרסים עם נעילת הפסטיבל, אולם קריגר בכרמל הצרפתי צלמים בפוטו אופ מצלמים את השחקנית לבנה פינקלשטיין ואת מנהלת פסטיבל הסרטים הגב' פנינה בלאייר פינקלשטיין קבלה את פרס השחקנית הטובה ביותר על משחקה בסרט מיתה טובה Nu Image LA

טקס הפתיחה של פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-31 של חיפה, והענקת פרס מפעל חיים לבימאי הצרפתי קלוד לנצמן.
לנצמן הקשיש עלה על הבמה והתייצב מול הצלמים שהתקבצו מולו לפוטואופ חזיתי, עם ראש העיר יהב והשרה רגב וגם עם הפסלון, ואילו אני נותרתי במקומי וזכיתי בתקריב של היד המטופחת של שרת התרבות על גבו של לנצמן.

סוכות 2015, חיפה

הפעילים הסביבתיים אבי שגב ומוטי בליצבלאו נגשו לשוחח עם מבקר המדינה יוסף שפירא (בגבו למצלמה) בתום דיון בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. נושא הדיון היה הזיהום במפרץ חיפה (כמובן).

זו היתה הזדמנות צילום במובן הקלאסי והלא מבויים, ואין "פוזה" למצלמה. במידה רבה מאד גם אין כאן מודעות מצולמים למעשה הצילומי והם מרוכזים זה בזה.

יוני 2015, ירושלים

Join our mailing list

Never miss an update

bottom of page